Aví­s legal | Política de privacitat | Polí­tica de cookies

El titular d'aquest lloc web és:

Peixos Ripoll Estera
Parades 789, 790 i 791
Mercat de la Boqueria
08001 Barcelona
T. 93 855 33 24 / 93 301 56 88
info@peix.cat
NIF: 37334627S

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En el supòsit que s’incompleixi l’Avís Legal o la resta de termes i condicions del web, el titular es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar l’accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

El titular fa els millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, el titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions o compres, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder realitzar l’operació.

El titular no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, el titular no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el titular pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques del web.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programació, els elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, continguts, etc), així com l’estructura, selecció i ordre, són propietat del titular o dels seus legítims llicenciants.

L’ús del web no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els seus continguts.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius del titular.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de tractament de dades personals

Peixos Ripoll Estera
Parades 789, 790 i 791
Mercat de la Boqueria
08001 Barcelona
T. 93 855 33 24 / 93 301 56 88
info@peix.cat
NIF: 37334627S

Finalitat

Tractem les dades personals dels usuaris per a atendre peticions d'informació, per a l'enviament de comunicacions informatives i comercials, i per a gestionar les comandes o serveis contractats.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

Conservació

Les dades personals es conservaran mentre no se'n sol·liciti la supressió. En el cas dels usuaris que hagin fet compres o hagin contractat serveis, les dades es mantindran, com a mínim, de conformitat amb la normativa vigent.

Comunicació

Les dades personals es podran comunicar a entitats vinculades a Peixos Ripoll Estera i, en el casos que sigui imprescindible, a les empreses responsables d’executar operacions vinculades als serveis contractats, com per exemple, empreses de missatgeria.

Drets

Els usuaris poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar-ne la rectificació o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També poden sol·licitar-ne la limitació i oposició al tractament.

Igualment, podran revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@peix.cat

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són un mecanisme de recollida d'informació relativa a les preferències i configuració del navegador amb la finalitat de reconèixer als usuaris recurrents, personalitzar l'ús i facilitar una navegació més útil.

Mitjançant l’accés i ús del web, l’usuari accepta que Peixos Ripoll Estera pot utilitzar cookies pròpies i de tercers, de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del web amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del comportament i la gestió d’espais publicitaris.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies pot tenir limitades algunes de les prestacions del web. Si l’usuari continua navegant pel web, implica que accepta el seu ús.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar les instruccions facilitades pel navegador com les que es detallen a continuació:

Als següents enllaços es poden consultar les polítiques de cookies, de les xarxes amb les que estem vinculats: